De HSP Test voor volwassenen


Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met Ja als het enigszins
opgaat.
(schrijf het aantal keer ja en/of nee op)


Antwoord: Ja/ Nee
1 Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
2 Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
3 Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
4 Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik
ongestoord alleen kan zijn.
5 Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
6 Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde
sirenes.
7 Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
8 Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
9 Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
10 Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
11 Ik schrik gemakkelijk.
12 Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
13 Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
14 Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15 Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
16 Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
17 Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
18 Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
19 Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
20 Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
21 Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet
gebeuren om dat te veranderen.
22 Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
23 Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn
prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.


Evaluatie van de HSP test


geef jezelf een punt voor iedere “ja”.


0-7 punten

Je bent waarschijnlijk geen HSP-er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er
bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hoog sensitief bent.


8-14 punten
Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet
hoog sensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet
de problemen hebt die de hoog sensitieven hebben.


15-23 punten
Je bent heel waarschijnlijk hoog sensitief (HSP-er). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de
meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoog sensitiviteit of kennis
te maken met andere HSP-ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt
van deze eigenschap van je.